Prejsť na obsah
Uchádzači

 Zelená chémia (Urob svet lepším)

Rieky a oceány plné odpadu. Vo vode viac plastov ako rýb. Je to veľká výzva pre všetkých. Chceme čistejší a lepší svet. Potrebujeme odborníkov pre ekologické hospodárstvo. Vyvíjame plasty, čo a rozložia v prírode, náhrady kože pri popáleninách, mikroorganizmy, ktoré rozkladajú nečistoty v pôde, študujeme nové lieky a monitorujeme ich osud po použití. Chránime životné prostredie!

BIODEGRADOVATEĽNÉ PLASTY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU dosiahol významné svetové výsledky vo vývoji biodegradovateľných polymérnych materiálov. Tieto materiály, ak sú vystavené biologicky aktívnemu prostrediu sú úplne, za určitú vhodnú dobu, premenené na biologické produkty (bioplyn, humínové látky, biomasu, atď.). Výskum a vývoj nových typov biodegradovateľných materiálov (plastov) sa sústreďuje na prírodné a biotechnologické polyméry (celulóza, škrob, lignín, polyhydroxyalkanoáty, kyselinu polymliečnu, atď.), s cieľom vytvoriť nové typy originálnych najmä obalových materiálov a materiálov pre pôdohospodárstvo, založených na obnoviteľných zdrojoch, ktoré sa rozkladajú v pôde alebo v komposte za pomoci mikroorganizmov. V tejto oblasti ústav veľmi úzko spolupracuje s podnikmi spracovania plastov na Slovensku aj v zahraničí, pričom pre túto spoluprácu je vytvorená výskumná báza v Centre STU - CEPOMA v Nitre, kde sú sústredené všetky technológie spracovania plastov, ako aj najnovšie prístroje pre štúdium tavenín a materiálov z plastov.

TKANIVOVÉ INŽINIERSTVO A BIOSYNTETICKÉ NÁHRADY TKANÍV

Tím profesora Dušana Bakoša z Ústavu prírodných a syntetických polymérov FCHTP STU vyvinul biosyntetickú náhradu kože v úzkej spolupráci s Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Ružinove, ktoré prešli klinickými štúdiami. Ide o náhrady kože, ktoré sú založené na biopolyméroch a ktorých podstatnou zložkou je enzymaticky upravený kolagén a kyselina hyaluronová. Ide o látky prítomné v našom tele. Pre účely tkanivového inžinierstva sa z týchto polymérov vytvára trojrozmerná matrica, ktorá je elastická, pevná, s možnoťou prišiyia k okolitému tkanivu a schopná prerastať krvnými vlásočnicami. V procese rekonštrukcie tkaniva sa tento materiál postupne rozkladá v a v jeho objeme vzniká nové tkanivo vlastné tkanivo. Tím profesora Bakoša vyvinul aj kostné náhrady, ktoré našli uplatnenie v praxi, predovšetkým v zubnej chirurgii. Aj v tomto prípade ide o biomateriál, ktorý ľudské telo prijíma bez imunitnej reakcie. Najnovšie sa výskum sústreďuje na využitie 3D tlače pri príprave biodegradovateľných a v organizme resorbovateľných konštrukcií pre tkanivové inžinierstvo mäkkých aj tvrdých tkanív a tiež na priame tlačenie buniek a vytváranie in situ konštrukcií pomocou biotlače, ktorá v budúcnosti vo svete povedie až k tlači celých orgánov.