Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent uvedeného študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v chemických a fyzikálnych odboroch. Má hlboké znalosti z teoretických metód chémie, ovláda programovanie v oblasti vedeckých výpočtov. Je schopný vyvíjať teoretické formulácie metód TPCH a vyvíjať účinné počítačové programy. Interdisciplinárne znalosti mu umožňujú teoreticky analyzovať a počítačovo predpovedať spektroskopické, elektrické, magnetické a i. vlastnosti molekúl a ich reaktivity, participovať na výskume v rôznych oblastiach chémie, riešiť problémy v oblasti kondenzovaných aj tuhých látok, biochémie a molekulárnej biológie. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na vývoj nových teoretických metód, algoritmov, počítačových programov, počítačových simulácií a ich použitia v rôznych oblastiach chémie, fyziky a biológie.