Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolventi odboru ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja so zameraním na intenzifikáciu výrob a vývoj nových technológií výroby základných chemikálií, palív, antioxidantov, farmaceutík, pesticídov a ďalších chemických špecialít. Sú špecialistami v konkrétnej oblasti odboru a sú pripravovaní na samostatné riešenie zložitých úloh z oblasti vývoja a výroby organických látok a technológie palív. Ovládajú metodológiu vedeckej práce,  vedecké údaje dokážu spracovať, analyzovať a prezentovať  vedeckej komunite formou správ, publikácií a prednášok.