Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandské štúdium zahŕňa širokú oblasť použitia fyzikálnych metód v chémii: chemická termodynamika, kinetika chemických reakcií, elektrochémia, atómová a molekulová spektroskopia, skupenské stavy a ich premeny, štatistická a nerovnovážna termodynamika. Oblasť záujmu sa v značnej miere prekrýva s oblasťou záujmu chemickej fyziky. Absolventi doktorandského štúdia majú v dôsledku širokého spektra aplikácií fyzikálnej chémie vynikajúcu možnosť uplatnenia nielen v oblasti školstva a vedy, ale aj v chemických laboratóriách všetkých typov, pretože v súčasnej dobe je väčšina experimentálnych zariadení založená na fyzikálnochemických postupoch.