Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent tretieho stupňa študijného programu "Chemické inžinierstvo" ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja používané vo vednej disciplíne Chemické inžinierstvo. Ovláda zákonitosti toku viacfázových systémov, transportu hybnosti, energie a látky pri návrhu, simulácii, optimalizácii, zvyšovaní bezpečnosti, procesov prebiehajúcich v zariadeniach chemickej, potravinárskej, farmaceutickej technológie a energetiky a ochrany životného prostredia. Je kvalifikovaný uskutočňovať samostatne vedecké a výskumné činnosti a zastávať riadiace funkcie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom výskume a v priemyselnej praxi.

Ďalšie informácie o programe