Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolventi tohto ŠP získajú teoretické znalosti a praktické zručnosti v biochémii a molekulovej biológii, ako aj v priľahlých odboroch, ako sú mikrobiológia, fyziológia, bunková biológia, klinická biochémia a bioinformatika, ktoré im umožnia uplatnenie v biologicky orientovanom výskume, vývoji, ale aj v praxi. Absolventi spoznajú metodológiu vedeckej práce v týchto odboroch, spojenú s formulovaním problémov, navrhovaním riešení, analýzou experimentálnych údajov, písomným zhrnutím výsledkov. K tomu prislúchajúce zručnosti predstavujú izolačné a analytické postupy s bunkami, organelami, biomakromolekulami, metabolitmi, meranie transportu, enzýmovej aktivity, analýza reakcií a procesov transportu a metabolizmu a ich matematické spracovanie.