Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program je zameraný na riešenie vedeckých problémov anorganickej chémie, je orientovaný na väzbu výskum - vývoj - výroba - využite - recyklácia nových anorganických, bioanorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín. Absolvent má hlboké teoretické znalosti, experimentálne skúsenosti, má znalosti z riadenia pracovného kolektívu a je schopný tvorivo pracovať vo vedeckých týmoch.