Prejsť na obsah
Uchádzači

Vážení študenti stredných škôl

Vitajte na stránkach, kde Vám ponúkneme podrobnejšie informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

CHÉMIA, MEDICÍNSKA CHÉMIA A CHEMICKÉ MATERIÁLY

Trojročný program je medziodborovým štúdiom v rámci študijných odborov Chemická technológia a Chémia. Vznikol v súlade s celosvetovým trendom poskytovania širšie zameraného vzdelania spojením doterajších troch bakalárskych programov:
  • Chémia a medicínska chémia
  • Chemická technológia
  • Technológia polymérnych materiálov

Prečo študovať na FCHPT STU a tomto programe?

Naša fakulta je dlhodobo najúspešnejšou technickou fakultou na Slovensku aj v Čechách. Je teda zárukou kvality a skúseností medzinárodne uznávaných vedcov, pedagógov, ako aj celého systému štúdia. Získanie titulu nie je tým najdôležitejším, oveľa väčšou devízou sú najmä získané schopnosti riešiť teoretické a praktické problémy, byť spoľahlivými partnermi – teda tým, čím sú naši absolventi dlhodobo známi a prečo sú tak žiadaní. Dôkazom toho je aj 100%-ná zamestnanosť absolventov fakulty v posledných rokoch.

Predmety vyučované v rámci programu zabezpečia absolventom širší prehľad a dlhodobé znalosti a to aj napriek tomu, že program zabezpečuje výučbu v moderných a rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach poznania a technológií. Spolu so špičkovým vybavením laboratórií pracovísk, ktoré zabezpečujú výučbu v rámci programu získate vyvážené vzdelanie s neobvykle širokým obzorom vedomostí a možnosťami uplatnenia.