Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Prvý ročník, dúfajme, že tradičného Vianočného jarmoku na FCHPT STU, sa konal presne na Mikuláša. Plné stoly vystavovateľov a predávajúcich z radov zamestnancov a študentov, ktoríponúkali od vianočných ozdôb, cez vianočné pečivo až po ozdobné, či úžitkové predmety svedčili o veľkom záujme o túto akciu. Tento záujem potvrdilo aj množstvo návštevníkov, ktorí hneď po začiatku jarmoku zaplnili knižnicu. Všetkých zúčastnených na úvod privítala pracovníčka Slovenskej chemickej knižnice (SCHK) a duša celej akcie Ing. Iveta Drtilová. Ocenila počet prihlásených vystavovateľov a podotkla, že dúfa, že na budúci rok ich bude ešte viac. Väčšinu vystavovaných prác predstavujú ručné práce, ktoré sú na jednej strane relaxom, na druhej strane však často vyžadujú množstvo práce a času.

V krátkom programe vystúpila študentka tretieho ročníka Lívia Andrejčáková s áriou z opery Rinaldo of Georga F. Handela. Tánička Taptičová, dcéra pracovníčky SCHK zahrala prítomným niekoľko skladieb pre trúbku a študentka piateho ročníka Paulína Michaleje zaspievala zmes ľudových piesní v husľovom sprievode Petra Timára, študenta piateho ročníka. Pri poslednej piesni, ktorou bola vianočná koleda Tichá noc sa k nej pridali aj prítomní hostia a vianočná atmosféra bola kompletná. Je treba podotknúť, že nechýbal ani horúci vianočný punč, či malé občerstvenie.

Pán dekan, prof. Šajbidor vo svojom pozdravnom vystúpení uviedol, že ani vo sne by mu nenapadlo, že atmosféra z vianočných trhov sa dá preniesť aj do priestorov fakulty. Za to, že sa to podarilo patri najväčšia vďaka hlavnej organizátorke Vianočného jarmoku, Ivetke Drtilovej. Poďakovanie patrí aj vystavovateľom, ktorých bolo takmer tridsať. Zaželal všetkým pohodu, dôležitú v čase stíšenia, ktoré sprevádza očakávanie Vianoc. Vianočný jarmok ďalej pokračoval nielen nákupmi z ponuky vystavovateľov, ale aj príjemným rozhovormi študentov aj pracovníkov fakulty. Musíme konštatovať, že táto milá akcia zas ukázala, že chemici nežijú iba chémiou, ale vedia sa aj zastaviť, zabaviť a privítať nadchádzajúci adventný čas.

Miroslav Hutňan