Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch 11.4. a 12.4. sa konali študentské vedecké konferencie "Aplikované prírodné vedy 2017" na  FPV UCM v Trnave a "ŠVOK Metalurgia 2017" na HF TUKE v Košiciach. Na aspoň jednej z týchto konferencií sa zúčastnili naši študenti Bc. Maroš Filčák, Michal Hruška, Bc. Jakub Husár, Rastislav Kostelka, Filip Páterek a Bc. Patrik Šuhaj. Na oboch konferenciách obstáli výborne a to konkrétne:

APV 2017 v Trnave, sekcia Aplikovaná chémia a environmentálna chémia: (http://www.fpv.ucm.sk/images/veda_a_vyskum/SVK_APV_2017_Sprava_o_konani_konferencie.pdf)

1. miesto: Rastislav Kostelka (príspevok aj prezentácia v AJ)

2. miesto: Bc. Jakub Husár

4. miesto: Michal Hruška

 

ŠVOK Metalurgia 2017, sekcia Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika: (http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=studenti&sm=svok&pm=vyhodnotenie2017&lang=)

1. miesto: Bc. Jakub Husár

2. miesto: Bc. Maroš Filčák

 

ŠVOK Metalurgia 2017, sekcia Environmentalistika:

Bc. Patrik Šuhaj získal cenu Rolanda Kammela za prínos v oblasti spracovania odpadov

 

Všetkým zúčastneným študentom a zvlášť tým umiestneným srdečne blahoželáme!

Fotogaléria na stránke ÚCHEI