Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

 

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

 

9. októbra 2012 o 13.00 h

 

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Dušana  G A L U S K A, PhD.,

 

docenta Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU na tému:

 

„Príprava a vlastnosti hlinitanových skiel“


 

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

 

9. októbra 2012 o 14.00 h

 

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Vladimíra  L U K E Š A, DrSc.,

 

docenta Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU na tému:

 

„Aplikácia metód počítačovej chémie pri vývoji organických materiálov pre elektroniku a optoelektroniku“