Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vyhlásenie stupňa obmedzenia prevádzky podľa príkazu dekana FCHPT STU č. 2/2021 (od 31.05.2021)

Vyhlásenie stupňa obmedzenia prevádzky podľa príkazu dekana FCHPT STU č. 2/2021 (od 18.05.2021)

Stanovenie stupňa obmedzenia prevádzky FCHPT STU od 10.05.2021 - stupeň oranžový)

Príkaz dekana FCHPT STU č. 5/2021
Štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave /18.05.2021/

Príkaz dekana FCHPT STU č.2/2021
Zabezpečenie prevádzky a spôsob výkonu pracovných povinností zamestnancov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu /12.01.2021/

Príkaz dekana FCHPT STU  č. 1/2021
Spôsob výkonu pracovných povinností zamestnancov v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosných ochorení na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňom 1. januára 2021 Príkaz rektora č.2 v znení dodatkov č.1 až 4
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021 /14.05.2021/

Prikaz rektora č.1/2021 v znení dodatkov č.1 až 4
Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR /14.05.2021/