Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Informácie pre učiteľov a študentov /01.04.2021/

Informácie k priebehu výučby na FCHPT STU od 25.1.2021

Informácie o spôsobe vykonávania dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác 

Príkaz dekana č. 1/2021
Spôsob výkonu pracovných povinností zamestnancov v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosných ochorení na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňom 1. januára 2021 /01.01.2021/

Príkaz rektora číslo: 1/2021 – PR
Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR /02.01.2021/

Príkaz rektora - dištančné skúšanie v ZS 2020/2021/26.11.2020/

Informácie k priebehu výučby na FCHPT STU /12.11.2020/

Informácie k priebehu výučby na FCHPT STU od 26.10.2020 /23.10.2020/

Odporúčanie rektora /23.10.2020/

Metodické usmernenie k pedagogickému procesu v ZS 2020/2021 od 5.10.2020 /30.09.2020/

Príkaz dekana FCHPT STU  č. 6/2020
Organizačné a technické zabezpečenie pedagogického procesu FCHPT STU v Bratislave v rámci protiepidemiologických opatrení platné od 5. 10. 2020 /30.09.2020/

Platformy online vzdelávania od 1.10.2020

Harmonogram úvodu do štúdia pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia /11.09.2020/ podrobnosti vám budú oznámené  e-mailom/

Informácie k rozvrhu na ZS 2020/2021 /09.09.2020/

Informácie pre učiteľov  /31.08.2020/

List pre študentov - aktualizované /30.08.2020/