Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU platné od 21.4.2022

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok na STU v LS 2021/2022 (vydané 14.4.2022)

Aktualizované informácie k začiatku výučby v letnom semestri 2021 /9.2.2022/

Príkaz rektora STU k výučbe v LS 2021/2022 /platný od 14.2.2022/

Vyhlásenie stupňa podľa príkazu dekana FCHPT STU č. 2/2021 /od 05.02.2022/

Informácie k letnému semestru a rozvrhu na LS 2021/2022 /24.1.2022/

Aktualizácia pokynov k výučbe v ZS 2021/2022 od 29.11.2021

Vyhlásenie stupňa podľa príkazu dekana FCHPT STU č. 2/2021 (od 29.11.2021)

Príkaz rektora č. 13/2021 
Protiepidemiologické opatrenia STU v súvislosti s aktuálne platným uznesením vlády /25.11.2021/

Aktualizácia pokynov k výučbe v ZS 2021/2022 od 8.11.2021

Postup výučby pri zistení pozitivity na COVID-19 v študijnej skupine /27.09.2021/

Guidelines on how to proceed in case of a COVID-19 positively tested student who has attended on-site education /27.09.2021/

Vyhláška ÚVZ SR č. 252 Opatrenia k izolácii a karanténe

Aktualizované informácie k výučbe na FCHPT STU v ZS 2021/2022 /08.09.2021/

Príkaz rektora č. 9/2021
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2021/2022 /13.09.2021/

COVID automat pre školy

Informácie k zimnému semestru a rozvrhu na ZS 2021/2022

Vyhlásenie stupňa podľa príkazu dekana FCHPT STU č. 2/2021(od 18.05.2021)

Príkaz dekana FCHPT STU č. 5/2021
Štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave/18.05.2021/

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a vykonávaniu štátnych skúšok na FCHPT STU v ak. r. 2020/2021 /30.04.2021/

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v LS 2020/2021 na STU v Bratislave

Príkaz rektora č. 2/2021 v znení dodatkov č.1 až 4
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021 /14.05.2021/

Prikaz rektora č.1/2021 v znení dodatkov č.1 až 4
Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR /14.05.2021/

Informácie pre učiteľov a študentov /01.04.2021/

Informácie k priebehu výučby na FCHPT STU od 25.1.2021

Informácie o spôsobe vykonávania dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác 

Príkaz dekana č. 1/2021
Spôsob výkonu pracovných povinností zamestnancov v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosných ochorení na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňom 1. januára 2021 /01.01.2021/

Príkaz rektora - dištančné skúšanie v ZS 2020/2021/26.11.2020/

Informácie k priebehu výučby na FCHPT STU /12.11.2020/

Informácie k priebehu výučby na FCHPT STU od 26.10.2020 /23.10.2020/

Odporúčanie rektora /23.10.2020/

Metodické usmernenie k pedagogickému procesu v ZS 2020/2021 od 5.10.2020 /30.09.2020/

Príkaz dekana FCHPT STU  č. 6/2020
Organizačné a technické zabezpečenie pedagogického procesu FCHPT STU v Bratislave v rámci protiepidemiologických opatrení platné od 5. 10. 2020 /30.09.2020/

Platformy online vzdelávania od 1.10.2020

Harmonogram úvodu do štúdia pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia /11.09.2020/ podrobnosti vám budú oznámené  e-mailom/

Informácie k rozvrhu na ZS 2020/2021 /09.09.2020/

Informácie pre učiteľov  /31.08.2020/

List pre študentov - aktualizované /30.08.2020/