Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Dôležitý oznam pre uchádzačov o doktorandské štúdium v akad. roku 2009/2010 na FCHPT STU v Bratislave


Z rozhodnutia Ministerstva školstva SR a na základe pokynov rektora STU prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., sa začína akademický rok 2009/2010 v doktorandskom stupni štúdia od 1. 9. 2009.

Z vyššie uvedených dôvodov boli na FCHPT STU prijaté nasledujúce opatrenia:

  1. Pre uchádzačov, ktorým bolo doručené oznámenie o prijatí na doktorandské štúdium na FCHPT STU  v 1. kole prijímacieho konania, sa uskutoční zápis dňa 24. 8. 2009 o 9.00 h na FCHPT STU v Bratislave. Uvedeným uchádzačom bude doručená pozvánka spolu s príslušnými pokynmi.

  2. Pre uchádzačov z 2. kola prijímacieho konania, s termínom prihlasovania do 31. 8. 2009, sa prijímacia skúška uskutoční dňa 2. 9. 2009 o 8.00 h na FCHPT STU v Bratislave. Zápis pre uchádzačov, ktorým bude oznámené rozhodnutie prijímacej komisie o prijatí na doktorandské štúdium na FCHPT STU  v 2. kole prijímacieho konania, sa uskutoční v ten istý deň t.j. 2. 9. 2009 o 14.00 h na FCHPT STU v Bratislave. Uvedeným uchádzačom bude doručená pozvánka spolu s príslušnými pokynmi.

Doplňujúce informácie  možno získať na Úseku pedagogických činností FCHPT STU v Bratislave:
e-mail: anna_balogova@stuba.sk, telefón: 0918/674 239.