Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Po vydarenom prvom ročníku výnimočného podujatia sa organizátori opäť rozhodli pripraviť veľtrh firiem chemického a potravinárskeho priemyslu. 26. marec 2019 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nebude len bežný utorok v kalendári, iba všedný deň počas letného semestra. Celý deň sa bude niesť v duchu troch slov: motivácia, spolupráca a príležitosť.


Na všetkých nadšencov čakajú zaujímavé prednášky slovenských i českých firiem, ktoré sa špecializujú v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom odvetví. Ide o jedinečnú možnosť, kedy študenti môžu nazrieť do diania svojej obľúbenej firmy, alebo dokonca sa zamilovať do novej spoločnosti, ktorá ich zláka a ukáže im, čomu sa môžu po svojom štúdiu venovať.

Firmám bude po príchode na fakultu pridelený koordinátor, ktorého úlohou bude starať sa v priebehu akcie o potreby zástupcov firiem a pomôcť im dodržiavať naplánovaný harmonogram.
V aulách budú prebiehať krátke prezentácie jednotlivých firiem, na ktorých ich predstavitelia priblížia študentom oblasť technickej, technologickej či potravinárskej chémie, ktorej sa daná firma venuje.
Tieto informácie poslúžia najmä študentom druhého a tretieho ročníka, ktorým môžu pomôcť s rozhodnutím, na ktoré oddelenie ísť vypracovať svoju bakalársku prácu. Študentom budú počas týchto prezentácií tiež priblížené možnosti stáží a praxí, prípadne zamestnaneckých a doktorandských pozícií, čo sú informácie užitočné najmä pre štvrtákov a piatakov. Ak ale študent prezentáciu preňho perspektívnej firmy v konkrétnom čase nestihne, stále mu budú k dispozícií stánky, v ktorých môžu predstaviteľom firiem položiť akúkoľvek otázku, ktorá ho o firme, ňou poskytovanej praxi či práci zaujíma.


Prečo prísť na ChemDay?
Pretože tu máš jedinečnú príležitosť bližšie spoznať až 20 firiem zo Slovenska a Čiech, z ktorých možno jedna bude Tvojim budúcim zamestnávateľom. Môžeš si tu dohodnúť tému bakalárskej alebo diplomovej práce, poprípade odbornú prax. Alebo si len spravíš prehľad o firmách a lepšie sa rozhodneš, aký odbor študovať na druhom stupni. Aby toho nebolo málo, pre druhákov až piatakov je účasť na veľtrhu ospravedlnenkou, to však neplatí pre účasť na laboratórnom cvičení, to si musíš odcvičiť,“ hovorí Matúš Bizoň z organizačného tímu ChemDay.


Veríme, že aj tento ročník podujatia prinesie študentom mnoho informácií, ktoré im pomôžu v ďalšom rozhodovaní a smerovaní svojej kariéry. Je skvelé, že je tu možnosť prebudiť v nich záujem o to praktické, čo ich po skončení štúdia čaká, ale im aj ukázať, koľko možností (nielen) slovenský trh ponúka. Výsledkom je úžasná akcia, ktorá sa pomaly stáva neodmysliteľnou súčasťou života na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Stanislava Lukáčová