accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Štúdium a život na FCHPT
Slovenská chemická knižnica
Štúdium a život na FCHPT
Slovenská chemická knižnica
Štúdium a život na FCHPT
Slovenská chemická knižnica

Štúdium a prijímacie konanie pre akademický rok 2024/25

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie. Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, vychovávajúcou inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu.

Výskum a inovácie

Ako vedecko-výskumný líder regiónu vykonáva Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave najmodernejší výskum v rôznych oblastiach vedy. Naše popredné výskumné pracoviská sa zaoberajú nielen základným výskumom, ale aj aplikovaným výskumom a spoluprácou s praxou. Ukážky aktuálne najväčších fakultných projektov, ako aj evidenciu všetkých vedecko-výskumných projektov a publikačných výstupov fakulty nájdete v nasledujúcich odkazoch.

Výskum a inovácie - Veda-a-vyskum
Veda a výskum

Študuj čo ťa zaujíma

Vyber si z našej pestrej ponuky bakalárskych študijných programov.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v číslach

82
rokov fakulty
19 200
absolventov
11
rokov hodnotená ako najlepšia technická fakulta v SR
98 %
zamestnanosť