Prejsť na obsah
Výskum

FCHPT STU vo svojom rozpočte na rok 2018 schválenom v Akademickom senáte FCHPT dňa 17. 04. 2018 vyčlenila pre akademický rok 2018/2019 (t.j. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 s možným mesačným posunom podľa termínu obhajoby doktorandskej dizertačnej práce) finančné prostriedky na 7 postdoktorandských vedecko-výskumných miest, na ktoré sa môžu hlásiť v zmysle Zásad prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU zverejnených na webovej stránke FCHPT a financovaných z dotácie MŠ SR, mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Po prerokovaní vo Vedení FCHPT dňa 22. 05. 2018 je termín podávania prihlášok v tomto roku stanovený do 20. júna 2018 u vedúcej pedagogického oddelenia p. Mgr. Anny Balogovej. Forma podávania prihlášok a ostatných podkladov je v uvedených zásadách.

Zásady prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU financovaných z dotácie MŠ SR

Prihláška