Prejsť na obsah
Výskum

V súlade so smernicou č. 6/2014 - SR „Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ vyhlasuje rektor každoročne univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta. Výzva stanovuje kritérium, že za každú fakultu možno rektorátu predložiť nanajvýš 2 návrhy.
Viac informácií o programe možno nájsť priamo na stránke rektorátu STU.

Vyhodnotenie navrhnutých tém FCHPT za rok 2019