Prejsť na obsah
Výskum

 

   24.02.2021 o 10.00 hod.

sa online formou prostredníctvom platformy Google Meet uskutoční habilitačná prednáška 

Ing. Tomáša Sotáka, PhD.,

vedeckého pracovníka KS II.b. z Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie FCHPT STU v Bratislave. Sledovanie habilitačnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku

Link na prednášku

 (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Po kliknutí na vyššie uvedený odkaz sa otvorí aplikácia na webovom prehliadači a následne je potrebné stlačiť tlačidlo „Požiadať o pripojenie“. Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii.)

 Priamy prenos bez možnosti aktívneho zapojenia sa do obhajoby menovaného je možné sledovať aj  cez YouTube kanál - link