Prejsť na obsah
Výskum

     22.03.2022 o 13.00 hod.

  sa online formou prostredníctvom platformy Google Meet uskutoční verejná inauguračná prednáška

  doc. Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD.,

  docenta z Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave

  na tému

   „Odpadové vody ako zdroj informácií o zdravotnom stave populácie a potreba ich účinného čistenia“.

  Sledovanie inauguračnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej

   môžete prostredníctvom linku

   (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Po kliknutí na vyššie uvedený odkaz sa otvorí aplikácia na webovom prehliadači a následne je potrebné stlačiť tlačidlo „Požiadať o pripojenie“. Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii.)