Prejsť na obsah
Výskum

   

     20.04.2021 o 13.00 hod.

  sa online formou prostredníctvom platformy Google Meet uskutoční verejná inauguračná prednáška

  doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD.,

  docenta z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

  na tému

  „Bórom dopovaný diamant ako perspektívny elektrochemický senzor pri riešení úloh farmaceutickej, klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej analýzy“.

  Sledovanie inauguračnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku

   (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Po kliknutí na vyššie uvedený odkaz sa otvorí aplikácia na webovom prehliadači a následne je potrebné stlačiť tlačidlo „Požiadať o pripojenie“. Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii.)

  Priamy prenos bez možnosti aktívneho zapojenia sa do obhajoby menovaného je možné sledovať aj  cez YouTube kanál - link

   

     20.04.2021 o 14.00 hod.

  sa online formou prostredníctvom platformy Google Meet uskutoční verejná inauguračná prednáška

  doc. Ing. Michala Kvasnicu, DrSc.,

  docenta z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave

  na tému

   „Nízkonákladové optimálne procesné riadenie“.

  Sledovanie inauguračnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej  môžete prostredníctvom linku

   (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Po kliknutí na vyššie uvedený odkaz sa otvorí aplikácia na webovom prehliadači a následne je potrebné stlačiť tlačidlo „Požiadať o pripojenie“. Odporúčame pripájať sa s vypnutým mikrofónom, ktorý si zapnete až v diskusii.)

  Priamy prenos bez možnosti aktívneho zapojenia sa do obhajoby menovaného je možné sledovať aj  cez YouTube kanál - link

   

     22.04.2021 o 13.00 hod.

  sa online formou prostredníctvom Google Meet uskutoční habilitačná prednáška 

  Ing. Juraja Labovského, PhD.,

  pedagogického pracovníka z ÚCHEI FCHPT STU v Bratislave

   na tému

  Automatické systémy na identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve

  obhajoba habilitačnej práce s názvom

  Systémy na identifikáciu nebezpečenstva a  následkov závažných priemyselných havárií”.

   

  Sledovanie habilitačnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku

  ( Pri pripájaní je potrebné mať vypnutý mikrofón, ktorý si zapnete až v diskusii)