Prejsť na obsah
Výskum
   21.01.2021 o 11.00 hod.

sa online formou prostredníctvom platformy Zoom uskutoční  habilitačná prednáška 

Ing. Františka Čacha, PhD.,

odborného asistenta PhD. z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave.
Sledovanie habilitačnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku 

Link na prednášku

Uvedený link nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Otvorí sa výzva na stiahnutie programu, následne sa aplikácia otvorí, vyžiada meno účastníka a bude pripojený. Pri pripájaní je potrebné mať vypnutý mikrofón, ktorý si zapnete až v diskusii.

 02.02.2021 o 10.00 hod.

sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) uskutoční  habilitačná prednáška 

Ing. Alžbety Medveďovej, PhD.,

odbornej asistentky PhD. z Ústavu potravinárstva a výživy FCHPT STU v Bratislave.
Sledovanie habilitačnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku 

Link na prednášku

(Na uvedený odkaz sa pripojíte prihlásením sa cez účet Google. Pri pripájaní je potrebné mať vypnutý mikrofón, ktorý si zapnete až v diskusii)