Prejsť na obsah
Výskum

     22.06.2021 o 10.00 hod.

  sa online formou prostredníctvom platformy Google Meet uskutoční 

  habilitačná prednáška 

  Ing. Jána Pavlika, PhD.,

  vedeckého pracovníka IIa., PhD. z ÚACHTM FCHPT STU v Bratislave 

  na tému

  „Bežné nepresnosti a nedorozumenia ku ktorým dochádza pri vysvetľovaní chemickej väzby” 

  obhajoba habilitačnej práce s názvom 

  „Teoretické modelovanie spinových prechodov v komplexoch prechodných kovov”.

   

  Sledovanie habilitačnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku  

  (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Po kliknutí na vyššie uvedený odkaz sa otvorí aplikácia na webovom prehliadači a následne je potrebné stlačiť tlačidlo „Požiadať o pripojenie“. Pri pripájaní je potrebné mať vypnutý mikrofón, ktorý si zapnete až v diskusii)

   

     24.06.2021 o 10.00 hod.

  sa online formou prostredníctvom platformy Google Meet uskutoční

  habilitačná prednáška 

  Ing. Jozefa Švorca, PhD.,

  vedeckého pracovníka IIa., PhD. z ÚACHTM FCHPT STU v Bratislave 

  na tému

  „Biologicky aktívne zlúčeniny Cu(II) s potenciálnym využitím vo farmakoterapii” 

  obhajoba habilitačnej práce s názvom 

  „Komplexné zlúčeniny Cu(II) s biologicky aktívnymi ligandami: príprava, štruktúra, spektroskopické štúdium, magnetické a biologické vlastnosti”.

   

  Sledovanie habilitačnej prednášky s možnosťou zapojenia sa do nej môžete prostredníctvom linku 

   

  (Odkaz nevyžaduje špeciálne prihlásenie. Po kliknutí na vyššie uvedený odkaz sa otvorí aplikácia na webovom prehliadači a následne je potrebné stlačiť tlačidlo „Požiadať o pripojenie“. Pri pripájaní je potrebné mať vypnutý mikrofón, ktorý si zapnete až v diskusii)