Prejsť na obsah
Výskum
Newsletter 49-2016

Newsletter 49/2016 (19.12.) 

-výsledky výzvy KEGA
-januárové termíny záverečných správ projektov
-ročné, resp. záverečné správy APVV
-nová výzva programu Interreg Slovensko-Rakúsko 

Newsletter 48-2016

Newsletter 48/2016 (12.12.) 

-výročná konferencia OP VaI
-plán verejného obstarávania na rok 2017
-H2020: brokerage event k výzvam programu Zdravie
-Visegrad Scholarship Program 

Newsletter 47-2016

Newsletter 47/2016 (5.12.) 

-Výskumná agentúra: informácia o uzavretí výziev OP VaI
-výročná konferencia OP Kvalita životného prostredia
-konferencia Chemické reakcie v potravinách VIII.

Newsletter 46-2016

Newsletter 46/2016 (28.11.) 

-projekty Horizont 2020 s uzávierkou 19.1.2017
-výsledky hodnotenia projektov VEGA
-rozdelenie finančných prostriedkov jednotlivých riešených projektov na organizačné súčasti FCHPT
-stáž v Rakúsku v rámci programu Lisy Meitner 

Newsletter 45-2016

Newsletter 45/2016 (21.11.) 

-VEGA: aktualizácia kolektívov, finančné správy, záverečné správy
-H2020: seminár a matchmaking o využití biomasy v energetike
-H2020: záznamy z informačného dňa o projektoch PPP

Newsletter 44-2016

Newsletter 44/2016 (14.11.) 

-granty EHP: opatrenie B bilaterálneho fondu
-štipendiá pre profesorov na výskumný pobyt v Izraeli
-postdoktorandský fellowship v Írsku 

Newsletter 43-2016

Newsletter 43/2016 (7.11.) 

-odovzdávanie projektov APVV
-štipendiá DAAD
-medzinárodný workshop: "Career choice: researcher" 

Newsletter 42-2016

Newsletter 42/2016 (31.10.) 

-koniec roka: čerpanie z APVV a ďalších projektov
-verejná konzultácia: priebežné hodnotenie Horizontu 2020
-ročné správy KEGA 

Newsletter 41-2016

Newsletter 41/2016 (24.10.) 

-granty Európskej výskumnej rady (ERC)
-pripomienka uzávierky Národného štipendijného programu
-podujatie "Voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne" 

Newsletter 40-2016

Newsletter 40/2016 (17.10.) 

-nové programy APVV, ktoré by mali byť čoskoro spustené
-Future Fellowship v Austrálii
-štúdia o spolupráci medzi VŠ a inými organizáciami v Európe 

Newsletter 39-2016

Newsletter 39/2016 (10.10.) 

-termíny ročných a záverečných správ domácich projektov
-pripomienka: konferencia Reindustrializácia EÚ 2016 (+možná zľava)
-nová web stránka APVV 

Newsletter 38-2016

Newsletter 38/2016 (3.10.) 

-výzva na podávanie projektov akcie COST
-OP VaI: usmernenie č. 3 k výzve PVVC (predĺženie do 31.12.2016)
-ako podať projekt H2020 - prezentácia 

Newsletter 37-2016

Newsletter 37/2016 (26.9.) 

-APVV: najčastejšie chyby pri finančnom riadení projektu
-fellowshipy v Španielsku
-OP VaI: usmernenie č. 3 k výzve DSV

Newsletter 36-2016

Newsletter 36/2016 (19.9.) 

-všeobecná výzva APVV 2016
-výzva na obsadenie postdoktorandských pozícií na STU
-predsedníctvo SR v EÚ: konferencia SSH 2016
-informačný webinár pre koordinátorov projektov H2020 

Newsletter 35-2016

Newsletter 35/2016 (12.9.) 

-informácie z informačného seminára k výzve APVV Dunajská stratégia
-prehľad niektorých najbližších uzávierok projektových výziev
-konferencia Transfer technológií v SR a v zahraničí

Newsletter 34-2016

Newsletter 34/2016 (5.9.) 

-pripomienka: multilaterálna výzva APVV - Dunajská stratégia
-Nadácia Tatra Banky: výzva Kvalita vzdelávania 2016
-konferencia Talent 2016
-podujatia Univerzitného technologického inkubátora

Newsletter 33-2016

Newsletter 33/2016 (30.8.) 

-H2020: Marie Sklodowska Curie - ponuka fellowshipov v Írsku
-granty EHP: bilaterálny fond znovu otvorený
-podujatia bratislavského predsedníctva EÚ 

Newsletter 32-2016

Newsletter 32/2016 (22.8.) 

-2. výzva špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku
-fellowship prezidenta Čínskej akadémie vied
-ako napísať víťazný projekt H2020: Marie Sklodowska Curie 

Newsletter 31-2016

Newsletter 31/2016 (15.8.) 

-H2020 - uzávierka "individual fellowships" v rámci Marie Sklodowska Curie
-APVV - informačný seminár o výzve Dunajská stratégia
-APVV - výročná konferencia 2016 

Newsletter 30-2016

Newsletter 30/2016 (8.8.) 

-informácia o novej výzve Ministerstva hospodárstva v rámci ŠF
-retroaktívna zmena pravidiel Horizontu 2020
-Fulbrightov program pre výskum a prednášanie na ak. r. 2017/2018

Newsletter 29-2016

Newsletter 29/2016 (1.8.) 

-usmernenie č. 2 k výzve OP VaI na podporu strategického výskumu
-ponuka spolupráce s Národným chemickým ústavom v Slovinsku
-Horizont 2020: revízia programu v oblasti zdravia a demografických zmien
-identifikátory STU 

Newsletter 28-2016

Newsletter 28/2016 (25.7.) 

-projekty Akcie Rakúsko-Slovensko: uzávierka 15.10.2016
-najbližšia uzávierka grantov Vyšehradského fondu: 1.9.2016
-fellowship na EPFL vo Švajčiarsku

Newsletter 27-2016

Newsletter 27/2016 (18.7.) 

-multilaterálna výzva APVV - Dunajská stratégia
-postdoktorandský pobyt v Kanade
-niektoré aktuálne výzvy na 2. polrok 2016 

Newsletter 26-2016

Newsletter 26/2016 (11.7.) 

-výskumný fellowship TÜBİTAK v Turecku
-štipendium Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 

Newsletter 25-2016

Newsletter 25/2016 (4.7.) 

-granty Národných inštitútov zdravia USA
-postdoktorandské štipendium v Japonsku
-online tabuľka podujatí počas slovenského predsedníctva v EÚ 

Newsletter 24-2016

Newsletter 24/2016 (27.6.) 

-Matsumaeho fellowship v Japonsku
-prezentácia zo seminára o výzve H2020: Teaming
-podujatia počas slovenského predsedníctva v EÚ
-finančná výpomoc pri medzinárodných výskumných projektoch 

Newsletter 23-2016

Newsletter 23/2016 (20.6.)

-vybrané výzvy H2020 v oblasti "veda so spoločnosťou a pre ňu"
-aktuálne výzvy SlovakAid
-grant 20-tisíc eur pre mladých výskumníkov 

Newsletter 22-2016

Newsletter 22/2016 (13.6.) 

-nové výzvy projektov LIFE
-pozvánka na seminár o projektoch H2020 - Teaming
-webinár Eurostars 

Newsletter 21-2016

Newsletter 21/2016 (6.6.)

-vybrané výzvy H2020 v oblasti NMBP
-nové výzvy štrukturálnych fondov
-výzva PECS Európskej vesmírnej agentúry
-výzva o najlepšie publikácie na STU za rok 2016

Newsletter 20-2016

Newsletter 20/2016 (30.5.)

-vybrané výzvy H2020 v oblasti "Priemyselné líderstvo"
-príkaz rektora k uvádzaniu adresy FCHPT v publikáciách
-zhrnutie pravidiel výzvy excelentných tímov mladých STUBA
-zmeny v projektoch Vyšehradského fondu 

Newsletter 19-2016

Newsletter 19/2016 (23.5.)

-vybrané výzvy H2020 v oblasti "Spoločenské zmeny"
-zrušenie výzvy PVVC
-interná výzva na vypísanie tém pre postdoktorandské miesta
-upresnenie k povinnému zverejňovaniu zmlúv 

Newsletter 18-2016

Newsletter 18/2016 (16.5.)

-vybrané výzvy H2020 v oblasti "Excelentná veda"
-upresnenia k výzve excelentných tímov mladých
-rozhodnutia o žiadostiach APVV VV 2015 

Newsletter 17-2016

Newsletter 17/2016 (9.5.)

-aktuálne väčšie výzvy
-APVV: výzva Srbsko-Slovensko 2016
-Interreg SK-CZ 

Newsletter 16-2016

Newsletter 16/2016 (2.5.)

-informácia o výzve H2020 Teaming 
-Výzva excelentných tímov mladých
-súťaž Green talent 2016
-nová smernica dekana o preklenovacom inštrumente 

Newsletter 15-2016

Newsletter 15/2016 (25.4.)

-predĺženie uzávierky výzvy OP VaI PVVC 
-2. výzva Interreg Central
-Motivačný program STU
-aktuality o Horizonte 2020

Newsletter 14-2016

Newsletter 14/2016 (18.4.) 

-výzvy Interreg Europe a Akcia Rakúsko-Slovensko
-súťaž "Inovačný čin roka" a "Universal Biotech Innovation Prize"
-Matsumae fellowship
-príležitosti na spoluprácu vo vede a výskume počas predsedníctva SR v EÚ

Newsletter 13-2016

Newsletter 13/2016 (11.4.)

-usmernenie č. 3 k výzve OP VaI PVVC
-bližšie informácie o Open Access povinnosti v H2020
-projekty mladých - text poďakovania v publikáciách 

Newsletter 12-2016

Newsletter 12/2016 (4.4.)

-výsledky výziev KEGA a VEGA
-profilovanie nového programového obdobia Horizontu 2020

Newsletter 11-2016

Newsletter 11/2016 (29.3.)

-zmeny vo výzve OP VaI, vrátane zmeny uzávierky
-povinné zverejňovanie zmlúv
-Horizont 2020: politika Open Access

Newsletter 10-2016

Newsletter 10/2016 (21.3.)

-blížiace sa výzvy H2020 v oblasti Bio-Based Industries
-ako napísať úspešný projekt H2020 - seminár v Londýne
-seminár o Open Access v Horizonte 2020

Newsletter 9-2016

Newsletter 9/2016 (14.3.)

-nové výzvy VEGA a KEGA
-telefonická linka pre projekty OP VaI
-konferencia v rámci slovenského predsedníctva v EÚ

Newsletter 8-2016

Newsletter 8/2016 (7.3.)

-monitorovacie správy APVV a nové programy APVV
-časté otázky k aktuálnej výzve OP VaI
-nová smernica dekana o projektoch 

Newsletter 7-2016

Newsletter 7/2016 (29.2.)

-výzvy Worldwide Cancer Research a Tree Fund
-ponuky doktorandských a post-doktorandských štipendií
-nové smernice rektora o projektoch a platobných kartách 

Newsletter 6-2016

Newsletter 6/2016 (22.2.)

-informácie o programe Interreg Central Europe
-informačný deň k výzve H2020 CIP-01-2016-2017 v Bilbau
-štipendijné možnosti A*Star a ERA 

Newsletter 5-2016

Newsletter 5/2016 (15.2.)

-informácie o výzve OP VAI
-možnosť individuálneho fellowshipu v USA
-možnosť sprostredkovania odborníka z USA
-usmernenie k poďakovaniu v článkoch excelentných tímov mladých 

Newsletter 4/2016 (8.2.) 

-aktuálne výzvy: OP VAI, projekty mladých
-informačné dni Slovensko v Horizonte 2020
-aktuálne brokerage eventy pre hľadanie partnerov pre Horizont 2020

Newsletter 3/2016 (1.2.)

-výzvy Horizont 2020 potenciálne zaujímavé pre FCHPT

Newsletter 2/2016 (25.1.)

-predbežný rozpis vybraných grantových výziev na rok 2016
-termín záverečných správ APVV a projektov mladých 

Newsletter 1/2016 (18.1.)

-predstavujeme Projektové stredisko a jeho nové priestory
-odovzdávanie ročných a záverečných správ APVV
-vybrané aktuálne výzvy