Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

Oddelenie Telesnej výchovy a športu na FCHPT STU bolo založené v roku 1964 atomizáciou celoškolskej katedry na SVŠT v Bratislave.

Táto zmena priniesla lepšie možnosti vzniku a rozvoja jednotlivých športovísk,  ako aj špecifických metód a možnosti v edukačnom procese s ohľadom na študijný charakter.

Tento proces prebiehal paralelne s procesom konštituovania jednotlivých fakúlt SVŠT.

Od toho času sa vo vzdelávacom procese na KTV vystriedalo veľa vplyvných osobností, ktorí dokázali svojimi športovými výkonmi reprezentovať krajinu nielen na národnej,  ale aj na medzinárodnej úrovni.