Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Činnosť oddelenia môžeme rozdeliť do dvoch troch základných oblastí aktivít: pedagogickú, vedeckovýskumnú a ostatnú. V oblasti pedagogickej činnosti prešla pôvodná katedra veľmi významnými, avšak nie vždy prospešnými zmenami. Do r. 1990 bola telesná výchova povinným predmetom vo všetkých piatich študijných ročníkoch. Okrem pravidelných 2 hodín pohybových aktivít v rámci základnej povinnej, resp. výberovej povinnej TV sa študenti 1. ročníka zúčastňovali povinného, 7 - dňového zimného telovýchovného sústredenia (do r. 1980 bolo ZTS a LTS 10 – dňové) a dievčatá absolvovali v LS 2. ročníka letné telovýchovné sústredenie, zatiaľ čo chlapci absolvovali vojenské sústredenie. Od r. 1995 sa stali ZTS a LTS nepovinne výberovými predmetmi, čo je predovšetkým veľká škoda pre mladých ľudí, ktorí považovali tieto koncentrované formy telesnej výchovy vo výchove a vzdelávaní na našich univerzitách za veľmi pozitívny prvok. Telesná výchova je zaradená do vyučovacieho procesu v bakalárskom štúdiu roč. 1.- 3. ako povinný predmet a študenti magisterského štúdia si môžu vybrať TV ako nepovinný výberový predmet. Športovo nadaní študenti reprezentovali a reprezentujú našu fakultu veľmi úspešne vo vysokoškolskej lige, oblastných majstrovstvách, majstrovstvách STU o pohár rektora,  akademických majstrovstvách a univerziádach SR. Tí najlepší majú tú česť reprezentovať Slovensko aj na medzinárodných akademických majstrovstvách sveta a svetových univerziádach. Športovci FCHPT v kolektívnych hrách sa stali viac násobnými víťazmi vo VŠ lige, oblastných majstrovstvách VŠ, majstrovstvách STU.