Prejsť na obsah
Ústav biotechnológie
Ústav  biotechnológie spolupracuje s domácimi a zahraničnými firmami, výskumnými inštitúciami a SAV v oblasti biotechnológií, potravinárskych a farmaceutických technológií, technológie výroby vína, piva a nápojov, environmentálnej biodegradácie, imobilizovaných biosystémov a biotransformácie, vrátane produkcie špeciálne vyrobenej biomasy, jej zložiek, produktov, biopalív, vonných látok a biokatalyzátorov.
Zamestnanci oddelenia disponujú značnými skúsenosťami v práci s aparatúrou umožňujúcou „scale up“ bioprocesov a výrobu špeciálnych chemikálií v malých množstvách.