Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

JOJ, 19:30 13/04/2015

Zaradenie: z domova

Relácia: Noviny TV JOJ

Ján Mečiar, moderátor: „Ani nevieme, kto, kde, kedy o nás zbiera informácie. Nie, nejde teraz o žiadne konšpiračné teórie.“

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Máme na mysli informácie, ktoré prinášajú úžitok. Len zdroj tých informácií je v istých prípadoch trochu nezvyčajný.“
Ján Mečiar: „V laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie ich získavajú
zo splaškovej vody.“
Adriana Kmotríková: „Zistia, kde sa napríklad užívajú aké drogy, lieky alebo aj vyskytujú
niektoré nebezpečné baktérie.“

Anton Adamčík, redaktor: „Do odpadových vôd nesplachujeme len drahé kovy, ako sme vás
minule informovali, ale aj veľmi citlivé informácie, ktoré čo to o nás prezrádzajú.“

Ing. Lucia Birošová, PhD, odborná asistentka FCHPT STU: „Vieme zistiť spotrebu rôznych
liečiv, antidepresíva, antihistaminiká, lieky proti bolesti. Splašková voda hovorí nielen o tom,
v ktorej lokalite a v akom množstve ich ľudia užívajú, ale aj, v ktorých ročných obdobiach
najviac.“

Ing. Lucia Birošová: „Vieme zistiť aj spotrebu cigariet.“

Anton Adamčík: „Nie tak dávno presne zmapovali napríklad aj užívanie drog a celkom jasne
sa ukázalo, v ktorej lokalite aká droga fičí najviac, ale aj spotreba drog v rámci týždňa. V
prípade extázy napríklad je najvyššia počas víkendov. Splašková voda je univerzálnym
zdrojom cenných informácií. Je možné z nej zistiť napríklad výskyt choroboplodných
mirkoorganizmov.“

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD., odborná asistentka FCHPT STU: „Sledujeme jednak výskyt
samotného stafylokoka, aj rezistentné kmene stafylokokov voči viacerým druhom antibiotík.“
Anton Adamčík: „Táto neviditeľná potvora dokáže narobiť nepríjemnosti v našom tele.“

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.: „Ochorenia, zápalové nejaké abscesy.“

Anton Adamčík: „Podobne sledujú aj ďalšie mikroorganizmy.“

Ing. Lucia Birošová: „Koliformné baktérie a enterokoky, ktoré sú bežnou súčasťou našej
črevnej mikroflóry.“

Anton Adamčík: „No niekedy dokážu narobiť aj paseku.“

Ing. Lucia Birošová: „Problémy, ako to bolo napríklad pred pár rokmi v Nemecku s klíčkovou
aférou.“

Anton Adamčík: „V poslednom období je čoraz viac takýchto baktérií odolnejších voči
viacerým antibiotikám a podozrenie padá práve na splaškovú vodu.“

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.: „Môžu sa tam kulminovať alebo teda zvyšovať ich množstvo, môžu si odovzdávať tú informáciu genetickú.“

Anton Adamčík: „Čiže nielen že získavajú odolnosť v koktejli rôznych antibiotík pokope, ale preberajú aj genetickú informáciu o tom, ako sa antibiotikám brániť.“