Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Jana Košíková, moderátorka: „Slovenskí vedci sú o krok bližšie k liečeniu Alzheimerovej

choroby. V mozgu pozorujú reakciu, ktorá je predzvesťou zákernej choroby, pokiaľ nefunguje

tak, ako má. Proti odumieraniu mozgu dnes lekári nevedia bojovať.“

Monika Hucáková, redaktorka: „Mozog má asi sto miliárd neurónov. Ak ich odumrie

napríklad sto, človek si to nevšimne. Ale aj vo veku tridsať rokov už môže mať Alzheimera.

Ak odumrie väčšia časť mozgu, pacient má problémy s komunikáciou a to sa naplno prejavuje

až v starobe.“

Svatava Kašparová, vedecká pracovníčka STU: „Príbuzný ho privedie k tomu lekárovi len

keď už začne ten pacient mať nejaké otázky, ktoré sa mu zdajú absurdné tej rodine. Povedzme

sa spýta, čo je to noc.“

Monika Hucáková, redaktorka: „Výskumný tím Slovenskej technickej univerzity si začal v

mozgu všímať reakciu, ktorá dodáva bunkám energiu. Doteraz ju veci skúmali len v svaloch

či v srdci. Ak je oslabená, ohrozuje fungovanie mozgu a predpovedá príchod choroby.“

Svatava Kašparová, vedecká pracovníčka STU: „My sme boli takí akože prví, ktorí sme to

publikovali. Keď sme namodelovali vaskulárnu demenciu na potkanoch, tak táto reakcia,

ktorú sme schopní monitorovať, bola znížená.“

Monika Hucáková, redaktorka: „Zníženú kreatínkinázovú reakciu v mozgu doteraz nikto

nepozoroval. Aj ona však môže byť v budúcnosti pre lekárov signálom, že pacientovi

začína odumierať mozog. Včasnou liečbou môžu chorobu spomaliť. Pracovisko nukleárnej

magnetickej rezonancie je jediné svojho druhu na Slovensku. Pri skúmaní detailov mozgu

platí, že čím je väčší magnet v prístroji, tým presnejšie merania urobí. V tejto miestnosti je

magnet, ktorý je stotisíckrát silnejší ako magnetické pole Zeme. Pracovisko na Kramároch

úspešne spolupracuje s viedenskou univerzitou.“

Ivica Just Kukurová, biomedicínska fyzička pracujúca vo Viedni: „Z Viedne si sem prišli

odmerať zvieratká, konkrétne chceli kostné nádory mať odmerané, takže to sme im tu

napríklad robili my, keďže oni tam nemali v tom čase k dispozícii žiadny zvierací magnet.“

Monika Hucáková, redaktorka: „Výskum mozgu je dnes pre lekárov výzvou. Počet pacientov

s Alzheimerom totiž stále stúpa a zvyšujú sa aj náklady na ich liečbu.“