Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Druhý cirkulár /PDF

Programový a organizačný výbor Vás pozývajú na piaty ročník medzinárodnej konferencie


                                     "Znečistené územia Bratislava 2012",


ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 22. júna 2012 na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Českej republiky.


Konferencia sa bude zaoberať problematikou kontaminovaných území a environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú problém v lokálnom, ale aj regionálnom meradle pre členské štáty Európskej Únie. Nosnou bude diskusia o súčasnej a pripravovanej legislatíve, nových stratégiách možnostiach financovania a vývoji riešenia problematiky v budúcnosti.
Konferencia má umožniť výmenu informácií, pohľadov a názorov popredných odborníkov a expertov z viacerých oblastí, ako aj zástupcov vedy, výskumu a praxe.