Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Oznamujeme študentom, ktorí si chcú podať žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia, že žiadosti spolu s priloženými dokladmi sa budú preberať na pedagogickom oddelení, kancelária č. 138 (vedľa kníhkupectva)

 

v dňoch 23.09.2013 – 27.09.2013

v čase  8:00hod  - 11:30hod

 

Žiadosť musí obsahovať okrem iných príloh aj tlačivo

 „Doklady potrebné ku žiadosti o priznanie sociálneho štipendia pre okruh spoločne posudzovaných osôb"