Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave oznamuje, že zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční v utorok 24. 11. 2015 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13.

Pretože zasadnutia Akademického senátu sú verejné, môžu sa ho zúčastniť ako členovia akademickej obce FCHPT STU (zamestnanci a študenti), tak i zamestnanci FCHPT STU, ktorí nie sú členmi akademickej obce FCHPT STU.

P-AS FCHPT STU