Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej chémie

 

P O Z V Á N K A

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na XX. seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s názvom ,,Spoločná budúcnosť chémie a biológie”, ktorý sa bude konať 4. 9. – 6. 9. 2006 v Aule Juraja Gašperíka  na prízemí v starej budove FCHPT STU (vchod z Radlinského 9).

Viac informácií nájdete v prílohe.