Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Exkurzia študentov environmentálneho inžinierstva

V dňoch 11.-12. mája 2017 sa študenti a pedagógovia Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT opäť vybrali pozrieť, ako to vyzerá v našom odbore v praxi. Autobus plný študentov 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia mal aj tento rok veľmi zaujímavú trasu a navštívili sme miesta, kde naši absolventi môžu v krátkej budúcnosti pracovať a využívať svoje poznatky získané počas štúdia.

Prvá zastávka bola v podniku Saneca Pharmaceuticals a.s Hlohovec (niekedy sme ho poznali pod názvom Slovakofarma), kde sme sa oboznámili s výrobou liekov (iba teoreticky, do výroby sme nešli). Hlavným cieľom návštevy však bolo spoznať technológiu čistenia odpadových vôd z výroby liečiv. Celá technologická linka nám bola predstavená a prešli sme ju s podrobným odborným výkladom Ing. Bucka (absolvent FCHPT, ako ináč...). Zaujala nás (dokonca aj niektorých študentov..) vysoké organické znečistenie produkovanej odpadovej vody, netradičné nadzemné aktivačné nádrže, ako aj fakt, že vyčistená voda ešte ide na kompletné dočistenie do mestskej čistiarne do Hlohovca.

V Hlohovci sme zažili aj malú nepríjemnosť, keď náš šofér autobusu neodhadol šírku cestičky pri OC Akufland a odtrhol si spätne zrkadlo, no nie je sranda jazdiť s takou opachou po našich cestách, našťastie „sme“ to nejako opravili pomocou majstrov z firmy Marius Pedersen v Šulekove. Tu sme si pozreli automatickú triediacu linku na separovaný zber – plasty, tetrapaky, PET fľaše a pod. Je to jediná linka tohto druhu na Slovensku a perfektne triedila fľaše podľa farby, druhu a pod. Ing. Džačovský, regionálny riaditeľ firmy, nám podrobne vysvetlil systémy separovaného zberu odpadov, ich spracovanie, ako aj ďalšie cesty odpadu za jeho zhodnotením.

Krátka zastávka na ČOV Leopoldov, kde nás sprevádzala naša čerstvo ukončená doktorandka Ing. Imreová, bola spojená s vyhrievaním sa na jarnom slnku, ktoré vtedy pražilo statočne. ČOV Leopoldov je pomerne malá, ale nedávno zrekonštruovaná, pekná čistá, vládol tam poriadok, strážili to tam dva prítulné psíky, študentom dokonca ani nič nesmrdelo...takže úplná spokojnosť.

Hlad a spoločenskú komunikácii sme doplnili v ubytovacom zariadení SvF STU v Kočovciach, kde sme tradične trávili pekný večer, noc a niektorí aj zaujímavé ráno. Hodinovú cestu cez Kopanice (Stará Turá, Myjava) na začiatku druhého dňa exkurzie mnohí absolvovali prvý raz v živote, a preto príchod do Holíča potešil všetkých. Tu sme najprv absolvovali prehliadku ČOV Holíč – takisto novo zrekonštruovaná, zaujímavo nás sprevádzala Ing. Kolníková (naša katedrová absolventka...), ktorá sa na nás veľmi poctivo pripravila a sypala z rukáva všetky informácie. Zaujal hlavne „netradičný“ kanál, ktorý odvádza vyčistenú vodu do rieky Morava – dlhý vyše 3 km a stál niekoľko miliónov €.

Poslednou zastávkou bola veľká úpravňa vody v Holíči – a tá bola pre všetkých študentov unikát, také niečo nevidel asi žiadny z nich. Postup úpravy vody z podzemného zdroja až na vstup do distribúcie bol zaujímavý, kvôli nám pustili aj pranie filtrov, takže sa to páčilo.

Cesta z Holíča do Bratislavy už prebehla rýchlo a bez problémov. Exkurziu môžeme celkovo hodnotiť ako vydarenú a zaujímavú a o rok musíme vymyslieť zas nejaké zaujímavé miesta... Aj tento rok by sme sa chceli poďakovať vedeniu Oddelenia environmentálneho inžinierstva za pomoc pri organizovaní, vedúcim pracovníkom vo firmách Saneca Pharmaceuticals, Marius Pedersen, TAVOS a BVS za umožnenie exkurzií v ich prevádzkach a v neposlednom rade aj Asociácii čistiarenských expertov SR za finančnú podporu exkurzie.


Autor: Igor Bodík