Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

25.-29. septembra 2017 na OAT FCHPT STU /Kollárovo námestie, 1.poschodie/ vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Galvanotechnika.
Tento program je akreditovaný  MSVVaS SR a je určený všetkým záujemcom o rozšírenie základných znalosti
z oblasti pokovovania a protikoróznej ochrany.

Absolvent kurzu bude ovládať základné princípy koróznych procesov a protikoróznych ochrán, základy technológie vylučovania kovových povlakov a spôsoby ekonomického a ekologického využívania surovín, vody a pomocných látok v procesoch povrchových uprav. Absolvent sa uplatní v strojárenských podnikoch, podnikoch elektrotechnického, plynárenského a automobilového priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa povrchovými úpravami, na pracoviskách, ktorých predmetom je likvidácia odpadov.

Rozsah kurzu je 40 h, uskutočňuje sa formou prednášok a laboratórnych cvičení.

Kontakt: matilda.zemanova@stuba.sk