Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO AS FCHPT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2024

FCHPT STU v Bratislave
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce (volebná jednotka: bakalárske a inžinierske štúdium) FCHPT STU v Bratislave

Dátum konania volieb: 14.06.2021 00:01 – 16.06.2021 23:59
Miesto konania volieb: Online, cez volebný systém AIS STU

Počet oprávnených voličov: 1076
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom: 1076
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 135
Počet platných hlasovacích lístkov: 135
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov

Dyrčíková Zuzana, Bc. počet získaných hlasov: 65
Jancíková Martina počet získaných hlasov: 49
Kalanin Marek počet získaných hlasov: 51
Pavlovičová Erika, Bc. počet získaných hlasov: 69
Rudinská Dominika počet získaných hlasov: 52

Zoznam kandidátov zvolených do AS FCHPT STU podľa počtu získaných hlasov

Pavlovičová Erika, Bc. počet získaných hlasov: 69
Dyrčíková Zuzana, Bc. počet získaných hlasov: 65
Rudinská Dominika počet získaných hlasov: 52
Kalanin Marek počet získaných hlasov: 51

Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS FCHPT STU podľa počtu získaných hlasov

Jancíková Martina       počet získaných hlasov: 49

Prípadné pripomienky, námietky alebo sťažnosti adresujte v písomnej forme, alebo emailom na sc.senat.fchpt@stuba.sk

Volebná komisia:

Ing. Anton Lisý, predseda volebnej komisie
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., podpredseda volebnej komisie
Júlia Kubalcová, člen volebnej komisie
Ing. Daniela Pavúková, člen volebnej komisie
Bc. Marek Wadinger, člen volebnej komisie

Zdroj