Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené študentky, vážení študenti FCHPT STU! 

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si vás dovoľuje informovať o vyhlásení volieb členov/delegátov a ich náhradníkov do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021-2024 – volebný obvod študenti AS FCHPT STU (1 volený zástupca). Voľby prebehnú podľa harmonogramu schváleného na zasadnutí PAS FCHPT STU (30.9.2021) a to v dňoch 19.20. októbra 2021 (v utorok a stredu) od 10.00 do 13.00 hod.

Na voľby si prosím prineste preukaz študenta (ISIC).

Miesto konania volieb – Nová budova FCHPT STU, prízemie, pred aulou CH17

Predsedníctvo AS FCHPT STU