Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

 

Vážené študentky, vážení študenti!

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) Fakulty Chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU) si vás dovoľuje informovať, že

voľby do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016 až 2020 za študentskú časť akademickej obce FCHPT STU

sa uskutočnia v miestnosti Študentského parlamentu FCHPT STU,
(1. poschodie v Novej budove FCHPT STU, blok A, č. dverí 181)

v utorok (16.02. 2016) od 9.00 hod. do 14.00 hod.

a

v stredu (17.02. 2016) od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Na týchto voľbách sa zúčastňujú študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia na FCHPT STU. Vo volebnej miestnosti je potrebné preukázať svoju totožnosť, preto si prineste index alebo študentský preukaz. 

 

Predsedníctvo AS FCHPT STU

 

Listina kandidátov pre voľby do študentskej časti AS STU za FCHPT


Kandidáti za bakalárske a inžinierske štúdium

Veronika Borovjaková

Jozef Bučko

Bc. Ján Bujnovský

Filip Hajdu

Alžbeta Kvasnová

Michaela Matejová

René Ondo-Eštok

Dávid Packa

Ján Šido

Martin Šimášek

Katarína Utekalová

 

Kandidáti za doktorandské štúdim

Ing. Lukáš Hrdlička

Ing. Juraj Kecskés