Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si dovoľuje informovať zamestnaneckú časť akademickej obce FCHPT STU, že voľby do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020 až 2024 za zamestnaneckú časť akademickej obce FCHPT STU sa uskutočnia v dňoch 5. a 6. februára 2020 v miestnosti Akademického senátu FCHPT STU (1. poschodie v Novej budove FCHPT STU, dekanát, blok A, č. dverí 185)

Predsedníctvo AS FCHPT STU


Predsedníctvo AS FCHPT STU si dovoľuje informovať študentskú časť akademickej obce FCHPT STU, že voľby do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020 až 2024 za študentskú časť akademickej obce FCHPT STU sa uskutočnia v dňoch 25. a 26. februára 2020 v miestnosti CHEM (1. poschodie NB, č. dverí 181).

Predsedníctvo AS FCHPT STU