Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Výchovu mladých vedeckých pracovníkov berieme na Ústave analytickej chémie veľmi vážne a intenzívne pracujeme so stredoškolákmi na riešení aktuálnych výskumných úloh. V tomto školskom roku sa nám podarilo podporiť 3 študentov, ktorí reprezentovali v ceoštátnej prehliadke SOČ v dňoch 26. 04. 2022 – 29. 04. 2022 v Bardejove.

Žiarivým príkladom vzájomnej spolupráce našich študentov bakalárskeho štúdia so stredoškolákmi je Adam Juriš (Gymnázium Jána Hollého, Trnava), ktorý usilovne pracoval v tíme doc. Ing. Svetlany Horuzkovej, PhD. na riešení témy „Analýza efektivity extrakcie pesticídov z propolisovej tinktúry metódou DLLME“. Ján Hrouzek, študent tretieho ročníka na FCHPT, sa mu ochotne venoval pri realizácii experimentov za výdatnej pomoci školiteľky Dr. Agneši Szarky. Výskum sa riešil s podporou Nadácie Tatrabanky. Adam v celoštátnom kole obsadil krásne 2. miesto v odbore Chémia, potravinárstvo. Veríme, že vo výskume bude naďalej pokračovať a v laboratóriu plynovej chromatografie nazbiera ďalšie skúsenosti.

Ema Kopčáková (Spojená škola-Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava – Karlova Ves) sa umiestnila na prvom mieste v krajskom kole v odbore - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), pod vedením Ing. Tamary Pócsovej, doktorandky na Ústave analytickej chémie, pracovala na téme “Ekologické poľnohospodárstvo: Detekcia rezíduí pesticídov v banánoch”. Skvelé spracovanie a úspešná prezentácia témy ju posunuli do celoštátnej prehliadky.

Nina Polášová (Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava – Dúbravka) realizovala výskum na tému “Získavanie cenných látok z levandule” v laboratóriu doc. Ing. Kataríny Hroboňovej, PhD. V odbore Chémia, potravinárstvo získala v krajskom kole krásne 2. miesto, čo jej zabezpečilo možnosť prezentovať výsledky bádania na celoštátnej prehliadke v Bardejove.

Aktívni a “bádaniachtiví” ???? stredoškoláci sú u nás vítaní, už teraz sa ďalší študenti u nás pripravujú na budúcoročnú prehliadku. Veríme, že takto investovaný čas do podpory iniciatívy mladých bádateľoch zvýši záujem o prírodné a technické vedy a možno niektorých čoskoro stretneme ako študentov našich univerzít.

      

Adam Juriš na celoštátnej prehliadke SOČ             Adam Juriš počas krajského kola SOČ    

  

 Ema Kopčáková na celoštátnej prehliadke SOČ    Ema Kopčáková v laboratóriu
s ďalšími súťažiacim

         

     

   Nina Polášová v laboratóriu s doc. Hroboňovou   Nina Polášová v laboratóriu