Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V pondelok 21.11.2016 sa zúčastnilo 7 študentov inžinierskeho študijného programu Chemické technológie z FCHPT STU v Bratislave, prehliadky prác študentskej vedeckej činnosti, ktorá sa uskutočnila v areáli Univerzitného centra VŠCHT Praha – Unipetrol. Jednalo sa o práce z oblasti spracovania ropy a petrochémie. Súťažilo sa až v troch sekciách a okrem študentov z VŠCHT Praha a našich študentov sa do konferencie aktívne zapojili aj stredoškoláci z ČR. Úroveň prezentovaných prác bola vysoká a preto nás teší výborné umiestnenie našich študentov v sekciách Technológia ropy a alternatívnych palív I (M. Bodnár - 2. miesto)  a Technológia ropy a alternatívnych palív II (H. Trubianska - 1. miesto, J. Vlk - 2. miesto, P. Benžová 3. - miesto).

Po skončení konferencie sme mali možnosť absolvovať prehliadku rafinérie spoločnosti Unipetrol v Litvínove – Záluží. Je to moderná komplexná rafinéria s vysokou hydrorafinačnou kapacitou. Súčasťou hlavného výrobného programu, ktorý tvoria automobilové benzíny, motorová nafta a LPG, sú aj oleje a suroviny pre petrochemické výroby. Prehliadka a zanietený odborný výklad pracovníka rafinérie Ing, Hájeka poskytli študentom prehľad o destilačných a konverzných jednotkách. Poučné boli informácie o technologických zariadeniach na zvyšovanie kvality primárnych destilačných produktov. Študenti obdivovali riadenie technologických procesov sústredené do velínu, ktorý poskytuje bezpečné a moderne vybavené zázemie pre operátorov a technológov. Exkurzia bola vhodným a poučným záverom študentskej konferencie.

Vzhľadom na časovo náročný program, ktorý končil až v neskorých večerných hodinách, sme prenocovali v Prahe a nasledujúci deň sme navštívili partnerský Ústav technológie ropy a alternatívnych palív na VŠCHT v Prahe. Prehliadli sme si študentské laboratóriá a centrálne laboratóriá hmotnostnej spektrometrie.