Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Upozornenie pre záujemcov o štúdium zaujímavého bakalárskeho študijného programu z Prešovského a Košického vyššieho územného celku.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

pripravuje aj v nastávajúcom akademickom roku 2009/2010
vo Výučbovo – študijnom stredisku FChPT STU so sídlom v Humennom

bakalárske štúdium v dennej i externej forme v  študijnom programe:

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Termín podania prihlášok pre 2. kolo: 15. august 2009

Ďalšie informácie o spôsobe vyplnenia prihlášky, ako aj o prijímacom konaní na bakalárske štúdium pre akademický rok 2009/2010 nájdete na našej www-stránke

http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=291

Dôležité upozornenia:

  1. Prihlášku na štúdium vo Výučbovo – študijnom stredisku FChPT STU so sídlom v Humennom treba označiť  na jej prvej strane v pravom rohu na hornom okraji značkou: „Humenné
  2. Štúdium v akademickom roku 2009/2010 vo Výučbovo – študijnom stredisku FChPT STU so sídlom v Humennom bude neplatené v dennej i externej forme.