Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Potravinárska sekcia
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied

Slovenská spoločnosť pre výživu

a

Ústav biotechnológie a potravinárstva    
FCHPT STU Bratislava

 usporiadajú odborný seminár

z príležitosti Svetového dňa mlieka