Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vo štvrtok 21. marca 2013 sa v priestoroch Avion Shopping Park v Bratislave uskutočnil 18. ročník  veľtrhu študentských podnikateľských spoločností.  V tomto roku sa na veľtrhu okrem 45 spoločností zo stredných škôl predstavili aj 4 vysokoškolské študentské skupiny podnikajúce v programe Povolanie podnikateľ.  Jednou z nich bola aj podnikateľská skupina WEBWE z FCHPT STU.

Veľtrh je vyvrcholením niekoľkomesačného úsilia študentov, ktorí v rámci programov určených pre stredné a vysoké školy  reálne podnikajú – teda v simulovaných legislatívnych podmienkach, ktoré im vytvára organizácia Junior Achievement  SR n.o., realizujú v praxi svoje podnikateľské nápady a snažia sa na reálnych trhoch v konkurenčných podmienkach  uspieť so svojimi produktmi. Tento spôsob práce prináša študentom neoceniteľné skúsenosti  s manažovaním vlastnej firmy a pomáha im pochopiť, čo všetko (okrem dobrého inovatívneho nápadu) je potrebné zabezpečiť, aby sa nápad premenil na produkt a produkt si našiel svojich zákazníkov.

Veľtrh študentských spoločností je miestom, kde môžu študenti prezentovať činnosť svojej firmy, ponúkať svoje výrobky alebo služby, zviditeľniť sa a navzájom si konkurovať.

STU bola na Veľtrhu reprezentovaná podnikateľskou spoločnosťou WEBWE, ktorá pracuje na pôde Fakulty chemických a potravinárskych technológií. FCHPT STU týmto  pokračuje už v niekoľkoročnej tradícii podpory podnikateľského vzdelávania na princípoch „ learning by doing“.

Podnikateľskú skupinu WEBWE založili študenti bakalárskych a inžinierskych študijných programov zameraných na informatizáciu a manažérstvo v chemickom a potravinárskom priemysle. Hlavným produktom spoločnosti je inovatívny redakčný systém, ktorý zákazníkom umožňuje  jednoduchú tvorbu vlastných internetových stránok .

Študentská spoločnosť WEBWE začala podnikať  ako akciová spoločnosť po svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení  18.3. 2013  a podnikateľskú  činnosť bude vykonávať až do konca letného semestra.

Všetci záujemcovia o činnosť a produkty  študentskej spoločnosti WEBWE sa môžu dozvedieť viac na stránke www.webwe.eu  alebo ju môžu kontaktovať na adrese webwe.podnikanie@gmail.com.

Študenti FCHPT STU na Veľtrhu však nezaujali len svojim zaujímavým produktom, ale aj originálnou pódiovou prezentáciou svojej skupiny, ktorú ocenili všetci prítomní diváci. (video)

Aj keď účasť VŠ podnikateľských skupín na tomto veľtrhu  bola nesúťažná, študenti našej fakulty boli podľa viacerých kritérií najzaujímavejšou podnikateľskou spoločnosťou vo svoje kategórii. Sme radi, že vďaka podpore Nadácie Tatra banky budú môcť so svojim podnikateľským nápadom reprezentovať nielen STU ale aj Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži študentských tímov JA-YE Europe Enterprise Challenge 2013 organizovanej v júli 2013 v belgickom meste Liege.

Záštitu nad Veľtrhom študentských spoločností prevzal tento rok prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý toto podujatie aj osobne navštívil. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič: „Som veľmi rád, že cez tieto projekty sa mladí študenti naučia také poznatky, ktoré neskôr využijú aj na vyšších stupňoch škôl – na vysokých školách a univerzitách. To, že simulujú fungovanie reálnej firmy ich aj lepšie pripraví do skutočného pracovného podnikateľského prostredia.“

Zástupcovia spoločnosti WEBWE pred svojim stánkom
Zástupcovia spoločnosti WEBWE pred svojim stánkom ...a pri prezentácii produktu návštevníkom veľtrhu

WEBWE prezentácia