Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT


Dňa 17.5.2016 sa odohral 16. ročník študentskej vedeckej konferencie v odbore
chémie a potravinárskej technológie.
Devätnásť súťažiacich na veľmi dobrej úrovni pripravilo porote náročnú úlohu a
nakoniec z toho vzišli tieto výsledky:

1. Timotej Piták (Bacterial Language)
2. Pavol Štefík (Biosensors for Clinical Diagnostics)
3. Sebastián Veselý (Chemistry Superlatives)
4. Krištof Novák (Homocysteine)
5. Boris Pekár (Shiff  Bases and Their Biological  Activities)

Úspešným účastníkom srdečne blahoželáme.

Zároveň by sme radi poďakovali členom poroty z iných oddelení a zo zahraničia
za ochotu a pomoc:

prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. (Oddelenie anorganickej chémie)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (Oddelenie organickej chémie)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (Oddelenie dreva, celulózy a papiera)
Ing. Peter Zálupský, CSc. (Oddelenie organickej chémie)
Bertil Thorslund (Švédsko)

Tešíme sa na ďalší ročník v r. 2017.