Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Exkurzia Oddelenia environmentálneho inžinierstva

 

Mesiac máj sa prehupol do druhej polovice, skúškové obdobie sa začalo a my (študenti a naši pedagógovia z Oddelenia environmentálneho inžinierstva, FCHPT v Bratislave) sme sa ho rozhodli odštartovať síce nezvyčajne, no zaujímavo, a to dvojdňovou exkurziou v rôznych mestách západného Slovenska.

Odštartovali sme vo štvrtok, 17. mája, spred budovy FCHPT STU v Bratislave. Cesta rýchlo ubiehala a po necelej hodine bola našou prvou zastávku skládka odpadov Trnave, kde nás privítali mraky a citeľne chladnejšie počasie ako v Bratislave. Skládkou odpadov nás sprevádzal jej vedúci, s ktorým sme postupne prešli celým objektom. Záujmová oblasť tejto skládky predstavuje takmer 170 000 obyvateľov. Vzhľadom na prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnej kompostárni s celkovou kapacitou asi 3 000 ton hotového kompostu ročne. Súčasťou skládky sú aj triediace zariadenia, ktoré triedia a dotrieďujú odpad s cieľom jeho zhodnotenia (papier, PET fľaše, plastové fólie, viacvrstvové obaly...), ktoré sú po ich zlisovaní do balíkov odvážané na ďalšie spracovanie. Spoločnosť prevádzkuje aj zberné dvory na špecifické druhy komunálnych odpadov. Jej významnými doplnkovými službami sú letná a zimná údržba komunikácií spolu s údržbou verejnej alebo firemnej zelene.

Po absolvovaní návštevy na skládke odpadov v Trnave nás čakala čistiareň odpadových vôd (ČOV) v Trenčíne. Kým v Trnave nás vítali len mraky, v Trenčíne to bol už výdatný lejak. Exkurziu sme teda začali vo vnútorných priestoroch, kde nám kompetentní najprv premietli prezentáciu ČOV s jednotlivými objektmi, ktoré sme, keď sa počasie trochu umúdrilo, mohli spoznať aj „face to face“. Na vlastné oči sme mohli sledovať, ako sa charakter vody mení, z nevzhľadnej a zapáchajúcej masy na číru kvapalinu, ktorá sa môže vypúšťať priamo do Váhu. V porovnaní s ČOV Vrakuňa, ktorú sme navštívili len týždeň pred exkurziou, bola trenčianska čistiareň o čosi menšia, no na pohľad úhľadnejšia a vynovenejšia.

Nasledujúcim bodom exkurzie mal byť výlet na Trenčiansky hrad, na ktorý som sa ja osobne veľmi tešila, pretože som tam bola naposledy ako dieťa, no pre nepriaznivé počasie sme túto časť programu nakoniec vynechali. Vybrali sme sa rovno do kaštieľa v Kočovciach, ktorý sa na jeden večer, samozrejme aj noc, mal stať naším novým domovom. Areál kaštieľa nás zaujal už na prvý pohľad, krásne upravený park a veľa zelene. Po ubytovaní nasledovala večera a po nej sme sa spoločne zišli v spoločenskej miestnosti, kde sme mali príležitosť porozprávať sa, zabaviť sa, dokonca si i zaspievať či zatancovať. Príjemná zábava trvala do neskorej noci. Možno by trvala aj dlhšie, no všetci sme mali na pamäti, že nasledujúci deň nás čakajú ďalšie dve návštevy.

V piatok ráno sme opustili kaštieľ a naša cesta viedla do spoločnosti Milsy, a.s., v Bánovciach nad Bebravou. Tu sme sa detailne oboznámili s celým postupom spracovania mlieka, ktorého hlavnými produktmi sú v tomto závode nátierky, tvarohy, smotany, jogurty, maslo a parené syry. Súčasťou prehliadky bola aj ochutnávka vybraných produktov, z ktorých nás zaujal unikátny nápoj zo srvátky s mangovou príchuťou.  Po ochutnávke sme si pozreli aj ČOV podniku Milsy, a.s.. Mnohých z nás zarazilo, keď sme sa dozvedeli, že odtok z ČOV, napriek výborným kvalitatívnym ukazovateľom nevypúšťajú do recipientu, ale do mestskej kanalizácie.

Poslednou zastávkou bola bioplynová stanica (BPS) v Chynoranoch, kam sme dorazili s miernym oneskorením, no za sprievodu už konečne slnečného a teplého májového počasia. BPS spracováva poľnohospodárske produkty, od cielene pestovaných plodín ako je kukuričná siláž, až po hnoj a hnojovicu z chovu hovädzieho dobytka. Jej hlavnými produktmi sú bioplyn, z ktorého sa v kogenerácii produkuje elektrická energia a teplo a fermentačný zvyšok, ktorý sa využíva ako organické hnojivo. Teplo, ktoré sa nespotrebuje na vlastný proces výroby bioplynu sa využíva v objektoch poľnohospodárskeho družstva a plánuje sa aj vykurovanie objektov v obci Chynorany. Elektrická energia je dodávaná do verejnej siete.

Spiatočná cesta do Bratislavy sa niesla v znamení spokojného pocitu únavy a akejsi hrdosti, že to, čo študujeme a čomu by sme sa v budúcnosti radi venovali, má pozitívny vplyv na životné prostredie a v konečnom dôsledku na zdravie každého z nás.

 

Text: Helena Rutzká

Foto: Miroslav Hutňan