Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vedenie FCHPT STU v spolupráci s odborovou organizáciou pri FCHPT organizuje stretnutie
bývalých zamestnancov FCHPT, ktoré sa uskutoční v jedálni FCHPT dňa
7.11.2017 (utorok) o 15.00 hod.

V prípade záujmu o uvedenú akciu zašlite návratku (prednostne e-mailom) na adresu :
marcela.hadvinová @stuba.sk alebo na telefónne číslo 02/59325 kl.402, alebo kl.457.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov stretnutia
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
predseda FOO FCHPT STU