Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Začiatok mája sa každoročne nesie v znamení Športového dňa chemikov.

Tento rok bol však výnimočný a to nielen tým, že podujatie malo byť pôvodne posledný aprílový deň, ale aj tým, že na akcii sa podieľali tento rok spoločne 2 fakulty STU. Keďže aprílový termín sa ukázal ako nepriaznivý, čo sa týka počasia, tak sa dátum posunul na májový deň 6.5. 2019. Dlho očakávaný športový deň mal byť pôvodne na Mladej Garde 30.4. 2019, ale z dôvodu nepriaznivého počasia sa nakoniec presunul nielen termínovo, ale aj priestorovo, pretože aj náhradný termín nebol úplne „topka“... J

Stretli sme sa teda na pôde fakúlt FCHPTSjF a konkrétne sme zaplnili všetky športoviská.

Športový festival nám prišla slávnostne otvoriť pani prodekanka pre vzdelávanie na FCHPT, doc. Ing. Milena Reháková, PhD. Hoci bolo vonku chladno a veterno, vnútri bolo veselo a priateľská atmosféra, umocnená športovými výkonmi, nám vyplnila všetky priestory.

Študenti oboch fakúlt si mohli podľa chuti zašportovať a zároveň si fakulty medzi sebou mohli priateľsky zmerať sily v jednotlivých hrách.

Volejbal a futbal sa hral na športoviskách „chemikov“ a florbalom sa mohli študenti zabávať u našich susedov „strojárov", v hale SjF. Turnaj prebehol na vysokej hráčskej úrovni, s veľkým nasadením hráčov v snahe zvíťaziť. Všetky zápasy prebehli našťastie bez zranenia a v zmysle „fair play“.

Okrem športového zápolenia boli počas akcie pre poslucháčov oboch fakúlt pripravené aj sprievodné programy.

V stolnotenisovej hale bol veslársky trenažér a hra na presnosť hodu so 4 pokusmi nazvaná „cornhole“. Za odmenu sa mohli športovci „kvalifikovať“ na kyvadlový zoskok z mostu Lafranconi. V posilňovni si mohli záujemci skúsiť tlak na „benchpress“ lavičke s polovičnou váhou svojho tela.

Na pôde fakulty FCHPT sme mohli privítať aj pracovníkov zo Slovenského Červeného kríža, ktorí nám ochotne pripravili „workshop“ zameraný na poskytnutie prvej pomoci. Mohli sme si tak vyskúšať umelé dýchanie alebo iné praktiky ako pomôcť človeku, v prípade potreby.

Počas športovania organizátori zabezpečili nielen bohatý pitný režim, ale aj niečo po zub. Športom vyhladnutí poslucháči mali na výber z rôznych jedál, okrem guľáša sa podávala aj pizza a hot dogy.

Celý deň prebehol nad očakávania a niesol sa vo veľmi priateľskej atmosfére. Pri ukončení akcie nás poctil svojou návštevou aj prodekan pre medzinárodne vzťahy FCHPT STU, pán prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD a slávnostne spolu so šéfom Oddelenia telesnej výchovy a športu FCHPT STU prof. PhDr. Miroslavom Bobríkom, PhD., vyhodnotili výsledky zápasov a akciu slávnostne ukončili.

Týmto by sme radi poďakovali organizátorom tohto významného podujatia - CHEM Spolok študentov FCHPT STU v spolupráci so Študentským cechom Strojárov za bezproblémovo zvládnutú organizáciu, ďalej OTVŠ - FCHPT a SjF za ponúknuté priestory a materiálové vybavenie a všetkým zúčastneným športovcom, že aj napriek nepriaznivému počasiu prišli v hojnom počte a naplnili tak poslanie tohto „dňa“.

Taktiež ďakujeme sponzorom akcie, a to Domino´s pizza Slovakia, Jairo Outdoor, DriveTesla.sk, FITUP, Berto – poctivé mäsiarske remeslo, McCarter, Delikanti, Slovenský Červený kríž – ÚzS BA - mesto,  Steiger a TATRATEA.

A lúčime sa s heslom: ŠPORTU ZDAR AJ O ROK! :-)

 

    

Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD.

(OTVŠ, FCHPT STU)

Foto: Daniel Ondra