Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme rodine, priateľom a známym, že náš drahý syn, brat, švagor, strýko, krstný otec, synovec, vnuk a kolega
Ing. Lukáš Hrdlička
nás dňa 8.7.2017 náhle opustil vo veku 27 rokov.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v piatok 14.7.2017 o 15:30
v priestoroch obradnej siene krematória v Bratislave.

Smútočné oznámenie