Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil 

doc. Ing. Pavel Kovařík, Csc. 

Zomrel náhle v piatok 31. marca vo veku 68 rokov.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční

vo štvrtok 6. apríla 2017 o 13:00 hodine

na cintoríne Ružinov - Vrakunský v Dome smútku

Spomíname s úctou! 

Vedenie FCHPT STU a kolegovia