Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na

slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU v Bratislave

pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa

Massimovi Morbidellimu

dňa 12. novembra 2019 o 10.00 hod.


v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave

Massimo Morbidelli