Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Senzorické laboratórium, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava, Radlinského 9
organizuje kurz

Senzorické hodnotenie vína, vínnych a nealkoholických nápojov
Termín 17. - 19.6. 2008

Naše akreditované kurzy sú určené  pre všetkých záujemcov - odborníkov ako aj pre laikov - milovníkov vína, ktorých na kurze naučíme základy praktického hodnotenia vín teda používané techniky a metódy hodnotenia. Počas cvičení, ktoré tvoria  prevažnú časť kurzu, pripravíme frekventantov kurzu na  to, aby bez problémov úspešne zvládli záverečné testy, na základe ktorých obdržia Osvedčenie.
Absolventi sú zaradení do zoznamu hodnotiteľov uverejnených na linke http://www.chtf.stuba.sk/kvhp/doc/ostatne/ZOZ_DRZ_OP_230308.xls z nej si organizátori rôznych prehliadok a konkurzov vín vyberajú členov do hodnotiacich komisií.

Na požiadanie pošleme záujemcom podrobnejšiu ponuku, osnovu a prihlášku. Bližšie informácie sú tiež uvedené na linke http://www.chtf.stuba.sk/kvhp/others2.php, prípadne na týchto kontaktoch:
Prof. A. Príbela tel.: 02/52451121, 02/52451121, resp. 02/59325519 (pani Sisáková), fax:02/52493198, e-mail: a.pribela@centrum.sk, resp. alexander.pribela@stuba.sk

Prof. Ing. F. Malík, DrSc., odborný  garant
Prof. Ing. A. Príbela, DrSc., organizačný garant