Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V zmysle bodu 22 čl. 12 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

udeľujem

študentom univerzity na deň 2. novembra 2010 rektorské voľno.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor STU

 

Príloha: kópia originálneho listu