Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V zmysle Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislava podra Čl. 12, bodu 5, písmeno h, udeľuje rektor rektorské voľno
dňa 2. novembra 2012. Voľno sa týka všetkých študentov našej fakulty.